E-Bilişim'den Duyurular

Yardım & Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Lütfen, menüden cevabını görmek istediğiniz bir soru seçin.

Web Tasarım nedir?

Web Tasarım, internet ortamında sizin veya kurumunuzun kimliğinin tanıtılması amacıyla yapılacak internet sitesinin tasarım sürecidir.

Domain ve Hosting nedir?

Domain, bir web sitesine erişmek için IP adresi yazmak yerine daha akılda kalıcı bir isim yazmanıza imkan tanır. (örn: ewosis.com) Hosting ise, web site dosyalarının barınması ve çalışması için konfigüre edilmiş olan sunuculardır.

Responsive Tasarım nedir?

Web literatüründe, farklı ekranlara göre otomatik olarak şekillenen web sitelerini ifade etmektedir. Web sitenizin cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ekranlarının boyutuna göre şekil alıp, yeni bir görünüm kazanmasına imkan tanır.

Website tahmini teslimat süresi nedir?

Teslimat süreleri, internet sitesi tasarımının içerik, detay ve altyapı türüne göre 7-90 gün aralığında değişmektedir.

Türk ticaret kanununa göre, şirketlerin web sitesi yaptırma zorunluluğu nedir?

Yeni TÜRK TİCARET KANUNU ile şirketlere web sitesi zorunluluğu 14 ŞUBAT 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni TÜRK TİCARET KANUNU' na göre her şirket bir web sitesi yaptırmak zorundadır.

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken web sitesinin özellikleri nedir?
Yeni Türk Ticaret Kanununda detaylı olarak bahsedilen web sitesi zorunluluğu şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlıyor. Zorunlu web sitesi şirketin tüm resmi bilgilerinin yayınlanması gereken bir web sitesi olacaktır. Bu nedenle şu özellikler ön plana çıkıyor:

 • Web sitesi zorunluluğu tüm sermaye şirketleri için geçerlidir.
 • Zorunlu kanuni Web sitesi kolayca güncellenebilir olmalıdır.
 • Yeni Türk ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler, raporlar (Toplantı duyuruları, kararları, bilançolar gibi) zorunlu web sayfası içinde bulunmalıdır.
 • Web sitesi zorunluluğu bilgiye ulaşılması için konuldu. Bu amaçla web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple hizmet alınan firma ile bu konuda bir destek anlaşması yapılması hatta bu yükümlülükleri hizmet sağlayan firma ile paylaşılması zorunlu web sitesinin sürekli yayında olması için gerekli.
 • Web sitesi ortakların uzaktan (il dışı ya da ülke dışından ) toplantılara katılması ve oy vermesi gibi esaslar üzerine kurulu olmalı. Yani görüntülü konuşma ve elektronik imzaya dayalı sistemlerin zorunlu web sitesi içinde olması gerekiyor.
 • Web sitesi kanundaki değişiklikleri de öngörecek, değişiklik yapılmaya uygun olmalı.
 • Web sitesini sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmeli. Maliyet açısından web sitesi hem kanuni şartları hem de genel web sitesi oluşturma amaçlarını kapsamalı.

..com.tr alan adı uzantısı için hangi belgeler gereklidir?

Türkiye'nin ülke kodu olan .tr uzantılı alan adlarının tescil işlemleri Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi bünyesindeki .tr Alan Adı Yönetimi tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki belgelerin faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterlidir. Alan adı ödemesi en az 1, en çok 5 yıl için yapılabilmektedir.

ad-soyad.com.tr için
Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi".

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı.

Vakıf, dernek ya da odalar için
"Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu".

Otel ve tatil köyleri için
Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi".

Seyahat acenteleri için
Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi".

Dershaneler için
Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi".

Televizyon programları için
Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi".

Film adları için
Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi.

Sanatçılar için
Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi.

Özel hastaneler için
Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı".

İrtibat büroları için
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi".

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi.

Radyo ve televizyonlar için

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi".

Süresiz yayınlar için
Yayının aslı.

İlaç isimleri için
"Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi".

Çiftlikler için
Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için
"Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi".

Fuarlar için
Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı".

Lütfen, menüden cevabını görmek istediğiniz bir soru seçin.

E-Mail Marketing nedir?

Bilgilendirme, Duyuru ve Paylaşım amacıyla kullanılabileceği gibi, bir ürünün tanıtımını veya reklamını yapmak amacıyla da kullanılabilen grafik ağırlıklı E-Posta tasarımlarıdır. HTML5 ile hazırlanan E-Posta tasarımları duyarlı yapısı, mobil uyumu ve görselliği ile ön plana çıkmaktadır.

Web siteniz Nasıl Google'da üst sıralarda çıkar?

Web sitenizin google'da üst sıralarda çıkarmanın iki yolu vardır. Birincisi google adwords yani ücretli reklamlardır. ikincisi ise SEO çalışması doğal yollardan Google'ın sitenizi sevmesidir. SEO'nun bir çok önemli kriterleri bulunmaktadır. Bu yüzden SEO konusunda profesyonel destek almak gerekir.

Arama motoru optimizasyonu nedir?

Arama motoru optimizasyonu, arama motorlarındaki doğal arama sonuçlarında hedeflenen anahtar kelimeler ile web sitenize ulaşacak ziyaretçilerin sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalara verilen isimdir. İngilizce'deki özgün ismi Search Engine Optimization'dır ve SEO olarak kısaltılır.

Arama motoru dostu ne demek?

Yazılım ve içerik yapıları arama motorlarında verimli sonuçlar elde edecek şekilde tasarlanmış web siteleri 'arama motoru dostu' ya da 'arama motoru optimizasyonu dostu' olarak nitelendirilir. Arama motoru optimizasyonunun aşamalarından biri, üzerinde çalışılan web sitesinin arama motoru dostu hale getirilmesidir.

PageRank nedir?

PageRank, ismini Google'ın kurucularından Larry Page'den alan ve Google'ın arama sonuçları sıralamalarını belirlemekte kullandığı algoritmalardan birinin ismidir. Google arama sonuçlarını sıralarken buna benzer birçok algoritma kullanır, ancak PageRank en eski ve iyi bilinen Google algoritmasıdır.

Eğer kaliteli bir web sayfası, bir başka web sayfasına link vermiş ise, muhtemelen link verilen web sayfası da kaliteli bir web sayfasıdır.

PageRank algoritması istismara açık bir yapıda olduğundan Google istismarı önleyecek TrustRank gibi destekleyici algoritmalar kullanır.

TrustRank nedir?

TrustRank, Stanford Üniversitesi ve Yahoo'daki araştırmacıların ortak geliştirdiği, spam linklerin tespitine yönelik bir link analizi algoritmasıdır. Arama motoru optimizasyonu yaptığını iddia edenlerin birçoğu Google'ın PageRank algoritmasını suistimal etmek amacıyla yüklü miktarda backlink üretir. Bu türden arama motorlarını yanıltmaya yönelik girişimler TrustRank ve benzeri algoritmalarca tespit edilebilir.

Lütfen, menüden cevabını görmek istediğiniz bir soru seçin.

Lütfen, menüden cevabını görmek istediğiniz bir soru seçin.

Lütfen, menüden cevabını görmek istediğiniz bir soru seçin.